Fri fragt ved ordre over 500 kr.

Refund Policy

(Scroll down for text in English)

Danish
My French Hood yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening eller ringe vedligeholdelse og fejlvask.
Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles til os indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.
I forbindelse med reklamationssager betaler My French Hood returneringsomkostninger.
​Ved almindelig returnering betaler kunden selv for porto. Når varen er modtaget tilbagebetaler My French Hood varens pris, ekskl. porto

English
My French Hood grants a 2 year warranty according to the Danish Købeloven, comprising manufacturing and material defects found in the normal use of the product. The warranty does not cover faults, damage or wear, directly or indirectly caused by improper operation or poor maintenance and cleaning.
Complaints about defects and deficiencies that should be discovered by usual examination of the goods must be notified to us within a reasonable time. The product can subsequently be returned for repair, exchange or by agreement, if necessary. crediting.
In connection with complaints, My French Hood pays the return costs.
In case of regular return, the customer pays for postage. When the item is received, My French Hood will refund the item price, excl. postage